Доручення та довіреність: визначення та відмінності

Доручення та довіреність – це юридичні документи, які надають право іншій особі діяти від імені власника. Однак вони мають суттєві відмінності у призначенні, формі, обсязі повноважень та відповідальності.

Призначення

Доручення – це документ, який видається на здійснення конкретної дії або низки дій. Наприклад, доручити придбати товар, оформити документи, отримати посилку тощо.

Довіреність – це документ, який передає іншому лицю загальні повноваження на вчинення юридично значущих дій від імені власника. Наприклад, укладання угод, розпорядження майном, подання інтересів у судах.

Форма

Доручення може бути як письмове, так і усне. Усне доручення використовується для незначних дій, які не потребують формалізації. Письмове доручення зазвичай оформлюється у довільній формі, але іноді вимагається нотаріальне засвідчення.

Довіреність завжди оформлюється в письмовій формі та вимагає нотаріального завірення. Це пов’язано з важливістю передаваних повноважень.

Обсяг повноважень

Доручення надає конкретні повноваження на вчинення певних дій. Перевищення цих повноважень може призвести до недійсності дій довіреної особи.

Довіреність, як правило, містить загальні повноваження та передбачає більшу свободу дій довіреної особи. Власник довіреності може вказати конкретні обмеження повноважень, але за відсутності таких обмежень довірена особа матиме широкі можливості для дій від імені власника.

Відповідальність

Довірена особа, яка діє за дорученням, несе відповідальність перед власником за належне виконання доручених дій. Якщо довірена особа перевищила свої повноваження, відповідальність за наслідки несе власник.

Довірена особа, яка діє за довіреністю, несе повну відповідальність за свої дії перед власником та перед третіми особами. Якщо дії довіреної особи завдали збитків власнику або третім особам, довірена особа зобов’язана їх відшкодувати.

Термін дії

Доручення може мати конкретний термін дії або бути безстроковим. Доручення безстрокове діє до його відкликання власником.

Довіреність зазвичай видається на певний термін, але може бути відкликана власником у будь-який час до закінчення терміну дії.

Сфера застосування

Доручення використовується для передачі повноважень на здійснення конкретних дій у різних сферах, таких як купівля-продаж, отримання документів, представництво в суді.

Довіреність широко застосовується в сферах, де потрібні загальні повноваження на розпорядження майном, укладання угод, представництво інтересів, а також при виїзді власника за межі країни.

Доручення і довіреність – це різні юридичні документи з відмінними характеристиками. Доручення надає конкретні повноваження у вузькій сфері дій, а довіреність передає загальні повноваження для широкого кола операцій. При виборі між дорученням і довіреністю важливо враховувати обсяг необхідних повноважень, термін їх дії та можливі наслідки дій довіреної особи.

5 найпоширеніших запитань про відмінності між дорученням і довіреністю:

1. Що таке доручення і довіреність?

  • Доручення – це односторонній правочин, що видається однією особою (довірителем) іншій особі (повіреному) і надає їй право вчиняти певні юридичні дії від імені і за рахунок довірителя.
  • Довіреність – це односторонній правочин, що видається однією особою (довірителем) іншій особі (повноважному представнику), яка набуває право вчиняти юридичні дії від імені і за рахунок довірителя, але зазвичай вимагає подальшої реєстрації належним чином.

2. Чим відрізняється форма і порядок оформлення доручення і довіреності?

  • Доручення не вимагає нотаріального посвідчення і може бути оформлене в будь-якій письмовій формі.
  • Довіреність у більшості випадків вимагає нотаріального посвідчення з винятками для випадків, передбачених законом (наприклад, представництво інтересів у суді).

3. Чим відрізняються повноваження довіреної особи і повноважного представника за дорученням?

  • Довірена особа здійснює права та обов'язки безпосередньо від імені довірителя.
  • Повноважний представник за дорученням здійснює права та обов'язки від свого імені, але за рахунок довірителя.

4. Чи передаються повноваження за дорученням і довіреністю третім особам?

  • За дорученням повноваження не можуть бути передані третім особам, якщо це прямо не передбачено в самому дорученні.
  • За довіреністю повноваження можуть бути передані третім особам, якщо це прямо передбачено в самій довіреності.

5. Які наслідки порушення доручення і довіреності?

  • Порушення доручення може мати наслідком визнання недійсними правочинів, вчинених повіреним, а також можливі цивільно-правові позови щодо відшкодування збитків, завданих довірителю.
  • Порушення довіреності тягне за собою можливу кримінальну відповідальність повноважного представника, а також визнання недійсними правочинів, вчинених ним від імені довірителя, з можливими цивільно-правовими позовами щодо відшкодування збитків.

Related Post

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *