Відмінності фізичної особи-підприємця (ФОП) від товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Фізична особа-підприємець (ФОП) та товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) є основними організаційно-правовими формами ведення бізнесу в Україні. Вони мають відмінності у правовому статусі, фінансовій відповідальності, управлінні та оподаткуванні.

Правовий статус

ФОП є фізичною особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи. ТОВ є юридичною особою, що засновується одним чи кількома учасниками (юридичними або фізичними особами).

Фінансова відповідальність

ФОП несе повну фінансову відповідальність за свої зобов’язання. У разі боргів або непогашених кредитів, стягнення може бути звернено на особисте майно підприємця. Учасники ТОВ несуть відповідальність лише в межах внесеного ними до статутного капіталу.

Управління

ФОП є одноосібним власником та управлінцем. ТОВ управляється органом, який зазвичай називається “директор”. Директори призначаються учасниками ТОВ і мають повноваження діяти від імені компанії.

Оподаткування

ФОП сплачує єдиний податок або єдиний податок з фіксованим розміром ставки (для груп 1-3). ТОВ сплачує податок на прибуток (18%) та податок на додану вартість (20%).

Інші відмінності

* Заснування: ФОП заснувати простіше та дешевше, ніж ТОВ. Для реєстрації ФОП потрібна лише подача заяви до державного реєстратора. Для створення ТОВ необхідно підготувати установчі документи, зареєструвати компанію та внести внески до статутного капіталу.
* Статутний капітал: Для ФОП мінімальний статутний капітал не встановлений. Для ТОВ мінімальний статутний капітал становить 1 гривню.
* Участь у діяльності: ФОП може самостійно вести діяльність або залучати найманих працівників. Учасники ТОВ можуть бути лише учасниками (інвесторами), не беручи безпосередньої участі в управлінні компанією.
* Поділ прибутку: Прибуток ФОП належить виключно йому. Прибуток ТОВ розподіляється між учасниками пропорційно їх часткам у статутному капіталі.
* Ліквідація: Ліквідувати ФОП простіше, ніж ТОВ. ФОП просто подає заяву до держреєстратора. Ліквідація ТОВ є більш складною процедурою, яка вимагає внесення змін до установчих документів, підготовки ліквідаційного балансу та розподілу майна між учасниками.

Яку організаційно-правову форму вибрати?

Вибір між ФОП та ТОВ залежить від низки факторів, включаючи:

* Обсяг діяльності та кількість співробітників
* Вид діяльності (наприклад, для деяких видів діяльності потрібна юридична особа)
* Ступінь фінансової ризику
* Потреба в учасниках або інвесторах
* Податкові наслідки

Для невеликих підприємств, які не мають високого фінансового ризику та залучають невелику кількість співробітників, ФОП може бути більш доцільним вибором. Для більших підприємств, що вимагають юридичного статусу, залучають інвесторів або здійснюють ризикову діяльність, ТОВ може бути кращим варіантом.

Питання 1: Які основні відмінності між ФОП та ТОВ?

Відповідь: Основні відмінності полягають у правовому статусі, оподаткуванні, відповідальності та вимогах до реєстрації:

 • Правовий статус: ФОП є фізичною особою, яка здійснює підприємницьку діяльність, тоді як ТОВ є юридичною особою, тобто окремою економічною одиницею.
 • Оподаткування: ФОП сплачує єдиний податок (єдиний податок на доходи фізичних осіб), а ТОВ – податок на прибуток підприємств.
 • Відповідальність: Підприємці несуть особисту майнову відповідальність за зобов'язаннями ФОП, а учасники ТОВ несуть відповідальність лише в межах свого внеску до статутного капіталу.
 • Вимоги до реєстрації: Реєстрація ФОП є відносно простою і не потребує статутного капіталу, тоді як створення ТОВ вимагає більш складної процедури та наявності статутного капіталу.

Питання 2: Яку форму бізнесу обрати для невеликого підприємства з низьким рівнем ризику?

Відповідь: Для невеликого підприємства з низьким рівнем ризику, де власник має намір працювати самостійно, ФОП є більш вигідним варіантом завдяки:

 • Спрощеній процедурі реєстрації та звітності.
 • Можливості вибору спрощеної системи оподаткування.
 • Відсутності необхідності залучати інших власників.
 • Можливості використання особистого майна для бізнесу.

Питання 3: Які переваги створення ТОВ?

Відповідь: ТОВи мають такі переваги:

 • Обмежена відповідальність учасників, що захищає їх особисте майно.
 • Можливість залучати інвесторів та розподіляти прибуток між власниками.
 • Підходить для бізнесу з високим рівнем ризику або який планує залучати зовнішнє фінансування.

Питання 4: Чи можна перетворити ФОП на ТОВ?

Відповідь: Так, ФОП можна перетворити на ТОВ, дотримуючись певної процедури:

 • Отримати попередню згоду від учасників майбутнього ТОВ.
 • Створити установчі документи (статут, установчий договір).
 • Оформити передавальний акт, в якому зафіксувати активи та зобов'язання ФОП.
 • Зареєструвати ТОВ у державному реєстрі.
 • Закрити ФОП після завершення перетворення.

Питання 5: Які податкові зобов'язання для ФОП та ТОВ?

Відповідь: Податкові зобов'язання для ФОП та ТОВ відрізняються:

 • ФОП: Сплачують єдиний податок, який становить певний відсоток від доходу та може варіюватися залежно від обраної групи. Також сплачують єдиний соціальний внесок.
 • ТОВ: Сплачують податок на прибуток підприємств, який становить фіксовану ставку від прибутку, а також податок на додану вартість (ПДВ), єдиний соціальний внесок та інші збори та податки.

Related Post

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *