Екологічний паспорт як інструмент збереження навколишнього середовища

Екологічний паспорт підприємства: значення та структура

Екологічний паспорт підприємства є важливим нормативним документом, що забезпечує комплексну оцінку впливу господарської діяльності компанії на навколишнє середовище. Його створення є обов’язковим для підприємств багатьох галузей промисловості, оскільки дозволяє ефективно контролювати та управляти природоохоронними заходами, спрямованими на збереження екосистем.

Структура екологічного паспорта повинна відповідати вимогам чинного законодавства та містити наступні розділи:

 • Загальні відомості про підприємство, його діяльність та основні технологічні процеси.
 • Характеристика використовуваних природних ресурсів, включаючи видобуток корисних копалин, використання води та енергії.
 • Визначення характеру та обсягів утворення відходів виробництва, а також заходи щодо їх утилізації чи переробки.
 • Дані про викиди забруднювальних речовин в атмосферу та скиди в водні об’єкти.
 • Оцінка впливу виробничої діяльності підприємства на стан навколишнього середовища, включаючи зміни в ґрунтах, рослинному і тваринному світі.
 • План заходів щодо охорони довкілля, включаючи терміни їх виконання та необхідні інвестиції.

Переваги екологічного паспорта:

Наявність екологічного паспорта надає підприємству ряд переваг, включаючи:

 • Підвищення екологічної ефективності виробництва та зниження негативного впливу на довкілля.
 • Оптимізація природоохоронних заходів та раціональне використання природних ресурсів.
 • Зниження ризиків екологічних аварій та відповідальності за них.
 • Поліпшення іміджу підприємства та підвищення довіри до нього з боку споживачів, партнерів та інвесторів.
 • Можливість брати участь у конкурсах на отримання державних контрактів та грантів на реалізацію екологічних проектів.

Розробка екологічного паспорта:

Процес розробки екологічного паспорта підприємства є складним та вимагає кваліфікованого підходу. У загальному випадку, він включає наступні етапи:

 • Збір та аналіз даних про діяльність підприємства, включаючи технологічні процеси, сировину та матеріали, що використовуються.
 • Проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу та скидів у водні об’єкти.
 • Моніторинг стану навколишнього середовища в районі розташування підприємства.
 • Розробка плану заходів щодо охорони довкілля, включаючи терміни їх виконання та необхідні інвестиції.
 • Оформлення та узгодження екологічного паспорта з державними органами охорони навколишнього середовища.

Висновок

Екологічний паспорт підприємства є важливим інструментом для забезпечення екологічної безпеки та збереження навколишнього середовища. Він дозволяє підприємствам ефективно контролювати та управляти природоохоронними заходами, знижуючи негативний вплив їхньої діяльності на екосистеми. Крім того, наявність екологічного паспорта надає підприємствам ряд переваг, включаючи підвищення іміджу, зниження ризиків екологічних аварій та відповідальності за них, а також можливість брати участь у конкурсах на отримання державних контрактів та грантів на реалізацію екологічних проектів.

ЗАПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

 1. Чи обов’язково для підприємств мати екологічний паспорт?
 2. Які дані повинні міститися в екологічному паспорті підприємства?
 3. Хто може розробляти екологічний паспорт підприємства?
 4. Яка процедура узгодження екологічного паспорта з державними органами?
 5. Як часто необхідно оновлювати екологічний паспорт підприємства?

Related Post

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *