Яка відповідь є правильною?

  • ≥ 0,7
  • ≥ 0,8
  • ≥ 1,0
  • ≥ 1,3

Фіброз печінки та показник шкали FIB-4

При оцінці стану печінки та ризику її ураження використовуються різноманітні методи діагностики, серед яких особливе місце займає шкала FIB-4. Цей показник є швидким та неінвазивним способом визначення фіброзу печінки у пацієнтів з захворюваннями печінки.

Шкала FIB-4 базується на показниках, які легко виміряти та розрахувати, а саме вік пацієнта, рівень аспартатамінотрансферази (AST) та аланінамінотрансферази (ALT) у сироватці крові, а також рівень тромбоцитів. Ці дані дозволяють оцінити ступінь фіброзу печінки та визначити ризик цирозу.

Існує певний критичний показник FIB-4, який вказує на необхідність подальшого обстеження для виявлення фіброзу печінки. За рекомендаціями експертів, показник FIB-4 ≥ 1,3 є показанням для продовження обстеження пацієнта. Це означає, що існує велика ймовірність наявності серйозного ураження печінки та потреба у подальшому обстеженні та лікуванні.

Таким чином, за показниками шкали FIB-4 варто звертати увагу на значення ≥ 1,3 як показання для продовження обстеження пацієнта для виявлення фіброзу печінки.

Related Post

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *